Alergie a dědičnost

Alergie a dědičnost

Různé formy alergie patří k nejčastějším onemocněním současné doby. Někdy jsou také označovány jako „epidemie moderní civilizace“. Přesné důvody tohoto jevu nejsou známé – zřejmě se jedná o celý komplex příčin. Alergická onemocnění jsou nepochybně jakousi daní, kterou člověk platí za pohodlný způsob života.

Jaké je riziko vzniku alergie?

Alergie se mohou objevit kdykoli v průběhu života jedince. Jedním z faktorů, který zvyšuje pravděpodobnost jejich vzniku, je rodinná zátěž. Pokud je jeden z rodičů alergik, je 30–50% pravděpodobnost, že se nemoc objeví u jeho potomků. Pokud jsou alergičtí oba rodiče, jde dokonce o 60–80% riziko, které se dále zvyšuje, pokud oba rodiče trpí jedním typem alergického onemocnění. Počet alergiků však stoupá i v rodinách, které nejsou tímto onemocněním zatížené.

Různé příčiny vzniku alergie

Alergie patří k typickým tzv. multifaktoriálním onemocněním, na jejichž vzniku se podílí dědičný předpoklad a faktory prostředí.

  • Dědičný základ alergie je nezbytným předpokladem pro rozvoj alergie v průběhu života. Není přenášen jedním určitým genem (jako je tomu například u hemofilie, Bechtěrevovy choroby apod.), ale vzniká kombinací určitých fragmentů genů získaných od obou rodičů. Proto také nedědí potomek určitou alergickou chorobu (například ekzém, astma, alergickou rýmu), ale dědí pouze předpoklad k rozvoji alergie (atopii), který se pak rozvíjí až působením faktorů prostředí.
  • Faktory prostředí vedoucí k rozvoji alergie působí především ve fázi dozrávání imunitního systému. V tomto období se postupně rozvíjí tolerance různých látek, které nás obklopují, případně alergie na ně. Nastolení zdravé reaktivity imunitního systému souvisí s prostředím, v němž se dítě pohybuje v době jeho dozrávání, s jeho životosprávou, dostatkem pohybu, infekcemi, jimž je vystaveno, případně s podávanými léky. Velmi důležité pro rozvoj správně reagujícího imunitního systému má složení stravy.

Alergie a kouření, vyloučení potravin a kojení

Bylo zkoumáno mnoho faktorů, které by mohly vést k rozvoji alergie, resp. které by mohly jejímu rozvoji u geneticky disponovaného jedince zabránit, ale bohužel nebyl nalezen žádný jednoznačně spolehlivý postup.

Zcela jisté je, že vznik alergie u dítěte podporuje kouření matky v těhotenství a kouření v domácnosti, kde dítě vyrůstá. Naopak jistý ochranný vliv má kojení v prvních čtyřech měsících života. Různé diety v těhotenství včetně vyloučení některých potravin z jídelníčku dítěte a těhotné matky naopak neprokázaly žádný preventivní vliv (samozřejmě s výjimkou potravin, na něž jsou matka nebo dítě alergičtí).

(hah)

Zdroje:

https://www.news-medical.net/health/Allergies-and-Genetics.aspx
https://www.webmd.com/allergies/allergies-inherited
https://www.avogel.ca/blog/the-genetic-link-between-allergies-and-heredity/
https://www.verywellhealth.com/are-allergies-hereditary-5198808
https://www.everydayhealth.com/allergy/allergies-and-your-genes.aspx
https://www.carolinaasthma.com/blog/what-causes-a-person-to-develop-allergies/

Doporučené články

05. May 2022 Rubrika AW test

(AW - Test - 3) Máte doma malého alergika? Zkuste mu pomoci imunoterapií

S alergií se potýkají už malé děti. Většina projevů je především nepříjemná. Existují ale výjimky, které mohou malého pacienta ohrozit na...
CTA link
05. May 2022 Rubrika AW test

(AW - Test - 2) Máte doma malého alergika? Zkuste mu pomoci imunoterapií

S alergií se potýkají už malé děti. Většina projevů je především nepříjemná. Existují ale výjimky, které mohou malého pacienta ohrozit na...
CTA link
04. April 2022 Rubrika AW test

(AW - Test) Máte doma malého alergika? Zkuste mu pomoci imunoterapií

S alergií se potýkají už malé děti. Většina projevů je především nepříjemná. Existují ale výjimky, které mohou malého pacienta ohrozit na...
CTA link