Alergie v číslech

Alergie v číslech

Alergie patří mezi čím dál rozšířenější onemocnění. Celosvětově se s nějakou formou alergie potýká až třetina populace a počet pacientů v posledních letech stále roste. Podle odhadů trpí zhruba 2,5 milionu Čechů alergickou rýmou a asi milion má alergické astma. V Evropské unii je pak 150 milionů občanů s nějakým typem alergické nemoci. Důležitý je ovšem fakt, že zdaleka ne všichni, které alergie trápí, se s ní také léčí.

Češi a alergie

 • V roce 2018 trpělo nějakým typem alergické nemoci 33 % obyvatel ČR.
 • Podle odhadů se s alergií bude v roce 2025 potýkat 50 % Čechů.
 • 60 % osob má genetické předpoklady pro rozvoj alergických onemocnění.
 • 1,1 milionu pacientů se s alergií léčí a užívá k tomu nějaký typ léčivých přípravků. 
 • 2,5 milionu obyvatel ČR trpí alergickou rýmou (jde o odhad, velká část populace totiž nemá alergii diagnostikovanou a oficiálně se s ní neléčí, případně léčí formou tzv. samoléčby).
 • 1 milion Čechů se potýká s alergickým astmatem (jde o odhad)
 • 800 tisíc Čechů trápí atopický ekzém (jde o odhad).
 • 420 tisíc lidí má potravinovou alergii (jde o odhad).
 • V roce 2019 jen na léčbu alergické rýmy vynaložila (největší česká) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR téměř 115 milionů korun.

Alergie v EU

(Tato čísla jsou odhadovaná.) 

 • 100 milionů pacientů se potýká s alergickou rýmou.
 • Mezi občany EU je 70 milionů astmatiků.
 • 7 milionů pacientů trpí potravinovou alergií.
 • 150 milionů občanů EU trápí chronické alergické onemocnění.
 • V roce 2025 bude víc než 50 % občanů Evropy trpět nějakým alergickým onemocněním.
 • Podle odhadů 45 % pacientů s alergií má pravděpodobně chybně diagnostikováno onemocnění a nemají stanovenou diagnózu alergie, byť pociťují její příznaky.

Alergie ve světě

(Tato čísla jsou odhadovaná.)

 • Celosvětově trpí alergickou rýmou 10 až 30 % populace.
 • Celosvětově se tzv. IgE protilátky (značící alergické onemocnění) na cizorodé látky v prostředí vyskytují až u 40 % populace.
 • Celosvětově mohou být léky příčinou až 20 % úmrtí v důsledku anafylaktického šoku (život ohrožující alergické reakce).
 • V průmyslově vyspělých zemích již více než 50 let pokračuje nárůst prevalence (podílu počtu jedinců trpících danou nemocí ve vztahu k celé sledované populaci) alergických onemocnění.
 • Výskyt přecitlivělosti na jeden či více běžných alergenů se u školních dětí blíží 50 %.
 • Celkem 32 milionů Američanů trpí potravinovou alergií (z toho 5,6 milionu dětí).
 • V USA trpí 1 ze 13 dětí a 1 z 10 dospělých potravinovou alergií.

(hah)

Zdroje:

https://ceskeinfografiky.cz/kolik-cechu-trpi-alergiemi-infografika/
https://www.aaaai.org/About/News/For-Media/Allergy-Statistics
https://www.allergyuk.org/about-allergy/statistics-and-figures/
https://www.veroval.info/-/media/diagnostics/files/knowledge/eaaci_advocacy_manifesto.pdf
https://www.webmd.com/allergies/allergy-statistics
https://www.ipsos.com/cs-cz/projevy-alergie-zaznamenalo-9-z-10-cechu
https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/pocet-alergiku-mirne-stoupa-jen-na-lecbu-alergicke-rymy-vzp-loni-vynalozila-temer-115-milionu-korun
https://www.news-medical.net/health/Epidemiology-of-Allergies.aspx
https://www.foodallergy.org/resources/facts-and-statistics

Doporučené články

05. May 2022 Rubrika AW test

(AW - Test - 3) Máte doma malého alergika? Zkuste mu pomoci imunoterapií

S alergií se potýkají už malé děti. Většina projevů je především nepříjemná. Existují ale výjimky, které mohou malého pacienta ohrozit na...
CTA link
05. May 2022 Rubrika AW test

(AW - Test - 2) Máte doma malého alergika? Zkuste mu pomoci imunoterapií

S alergií se potýkají už malé děti. Většina projevů je především nepříjemná. Existují ale výjimky, které mohou malého pacienta ohrozit na...
CTA link
04. April 2022 Rubrika AW test

(AW - Test) Máte doma malého alergika? Zkuste mu pomoci imunoterapií

S alergií se potýkají už malé děti. Většina projevů je především nepříjemná. Existují ale výjimky, které mohou malého pacienta ohrozit na...
CTA link