Zásady zpracování osobních údaju

Správce osobních údajů:    MeDitorial, s.r.o.
Sokolská 31/490, 120 26 Praha 2
IČO 271 99 151
(dále také jen „Správce“)
Správce zpracovává osobní údaje uživatelů svých služeb na základě uděleného souhlasu, v souladu s oprávněným zájmem či na základě vzájemného smluvního vztahu. Správce také v některých případech zpracovává zvláštní kategorie údajů o zdravotním stavu svých uživatelů, které mu uživatelé za účelem využití služeb Správce sdělí, a to vždy pouze na základě zvláštního souhlasu o zpracování osobních údajů vč. zvláštní kategorie údajů.
V případě, že zpracování osobních údajů vyžaduje a předpokládá předchozí udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů (případně zpracování zvláštní kategorie údajů), jejich texty naleznete vždy na jednotlivých stránkách Správce.
Zpracování osobních údajů Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, zejména pak dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).
Správce údaje uchovává maximálně na období 10 let od posledního využití služby uživatelem nebo do odvolání uděleného souhlasu. 
Správce výslovně sděluje, že zpracovává zvláštní kategorie údajů subjektů údajů, konkrétně pak o zdravotním stavu, a to za účelem vypracování odpovědi odborníka v rámci internetové poradny v rámci svých služeb, vždy však po udělení výslovného souhlasu subjektů údajů.
Správce výslovně upozorňuje své uživatele jako subjekty údajů na jejich práva související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:
Správce dále sděluje, že osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely.
Správce provádí s osobními údaji zejména následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že si uživatelé dožádají doplnění nebo úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání mého souhlasu. Správce předává údaje pouze zpracovatelům z řad odborníků zpracovávajících výslovně položené dotazy uživatelů, a to vždy jen na základě předem uděleného souhlasu subjektu údajů.
Uživatel je v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv oprávněn obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, web: http://www.stankovapartneri.cz a email:  stankova@stankovapartneri.cz, nebo může také využít kontaktní údaje Správce uvedené na stránkách jednotlivých služeb poskytovaných Správcem.

Služby

Našimi projekty pro odbornou veřejnost jsou portály proLékaře.cz
a proLékárníky.cz. Oslovit je můžete pomocí těchto nástrojů.
Aktuální téma

Aktuální téma

Microsite s logem partnera zaměřená na jednu diagnózu či určitý medicínský problém. Je plněna články na dané téma, které jsou určené laikům s cílem edukovat je, přispívat k prevenci a správné léčbě.
Více
Pacientský program

Pacientský program

Ucelený program pro pacienty, v jehož rámci se mohou nejen poradit s odborníkem na dané téma, ale i se prostřednictvím služby uLékaře.cz objednat na vyšetření.
Více
PR článek

PR článek

Reklamní článek, který má za cíl propagaci určitého výrobku či služby. Je vždy označen jako reklama.
Více
Video s lékařem

Video s lékařem

Video týkající se vybrané problematiky komentované lékařem či jiným zdravotníkem.
Více
Doporučená témata

Doporučená témata

Microsite s logem partnera zaměřená na určité medicínské téma a plněná odbornými články ze zahraničních studií, ale i z domácí či zahraniční praxe.
Více

Marek Fáč

Obchodní oddělení

V MeDitorial je parta lidí, které jejich práce naplňuje. Stále vymýšlíme, jak být ještě lepší a jít dopředu. A to mě baví. Obchodu se věnuji již 19 let a vždy hledám cesty. Jestli vás na našem webu cokoliv zaujalo, dejte nám vědět a pojďme společnou cestou."

Vyplňte pár údajů, ozveme se vám.